Gør Genåbningen til dit aktiv!

Ved at hjælpe hinanden lokalt kan vi forbedre vores muligheder for at komme styrket ud af genåbningen efter Coronakrisen. Når hjælpepakkerne ebber ud, og samfundet skal bestå sin virkelige prøve, nemlig handle med hinanden og bruge hinandens serviceydelser.
Jeg kan hjælpe dig med at udforske dine muligheder, så du står distancen og kommer helskindet gennem 2021.

Martha Voss. Erhvervsdesigner, agronom & diplomleder

Den 6. august, for nogle få uger siden, genstartede vi vores lokale netværksgruppe efter et forår præget af isolation, travlhed på nye fronter, nye måder at tænke forretning på. Gruppen hedder 6823, opkaldt efter postnummeret for Skovlund og Ansager. Vi er pt. 11 aktive deltagere i gruppen med ambitionen at få flere med, så vi når op på 15-20 medlemmer. Sidst vi mødtes, var tilbage i februar, så det var spændende at høre, hvordan det var gået.

De fleste medlemmer er lokale håndværksvirksomheder samt nogle revisorer og jordbrugere. Vi drøftede først løst og fast, mens vi hver især fortalte, hvad vi havde lavet siden sidst. Og de fleste havde klaret det rimeligt pænt efter de første to ugers shock efter nedlukningen i marts. Dernæst tog vi fat på fremtiden og de udfordringer, vi så for den kommende tid, hvor Genåbningen skal stå sin prøve.

Opbygge likviditeten

En kæmpe udfordring for flere af os er at opbygge likviditeten igen. 2021 kan blive hård, fordi flere af vore kunder har det svært, og det smitter af på vores forretning. Det er med at finde mere arbejde og pleje sine eksisterende kunder, så de bliver.

Hvordan gør vi egentligt det, og hvilke nye områder bør vi begynde at dyrke?

Styre sin egen drift – eller selv lave opgaverne

Vi snakkede om skiftet fra at være sig selv til at have medarbejdere, og de udfordringer det giver, blandt andet i planlægning og administration.

Dertil snakkede vi om behovet for it-løsninger til at styre lager, mandtimer m.m. i de små håndværkervirksomheder. Her kunne vi i høj grad drage nytte af, at vi er forskellige virksomheder også i forskellige størrelser. Når en af os har fundet et godt system, kan vi fortælle om det, vise det frem – og helt konkret blev der da også aftalt et specielt møde, netop med denne dagsorden.

En del af de mindre håndværkere i gruppen er udfordrede på at finde de rigtige folk. Måske er der ikke helt plads til en fuldtidsansat, og måske er det svært at finde frem til gode emner. På trods af internet, jobsøgningsportaler osv. Der er endvidere et skift at gå fra at være sig selv, og selv vurdere, hvor meget man vil arbejde, til at have medarbejdere, som det bliver ens arbejde at lede, så de får et godt arbejdsliv og bliver stabile, dygtige medarbejdere. Vi nyder godt af, at der i gruppen også er nogen, som har mange medarbejdere, og hvis arbejdsdag går netop med disse ledelsesopgaver. Det giver rigtigt gode samtaler med inspiration om stor og småt.

For eksempel arbejdet med at implementere positiv kommunikation i virksomheden, og hvordan det i den grad havde givet en bedre hverdag og øget effektiviteten, at man talte ordentligt og konstruktivt til hinanden i stedet for at skælde ud.

Vil du være med?

Der er stadig åbent for nye medlemmer fra lokalområdet Skovlund-Ansager og omegn, og vi vil gerne have flere forskellige virksomheder med.

Skriv til martha.voss@nenuc.dk så får du invitation til møderne. Kontingentet er 3.000 kr. om året til mødeafholdelse, forplejning m.v. Du får resten af 2020 for 2.000 kr.

Netværkets kalender

Virksomhedsbesøg

Mogensen A/S
Nørremarken 13-15, Skovlund, 6823 Ansager

Administration

Økonomi, forsikringer og håndtering af regler

Ledelse

Ledelse af medarbejdere, ansættelse, arbejdsmiljø

Evaluering

Julehygge og evaluering af året der gik. Forventninger til 2021