Kvie Sø Efterskole

Vi kan alle noget!

En efterskole for udviklingshæmmede teenagere

Kvie Sø Efterskole startede officielt 11. august 2019 med 34 tilmeldte elever. I løbet af august måned kom der yderligere 3 elever, og flere har henvendt sig med henblik på et efterskoleophold for deres søn eller datter. Til 2020 er der allerede indskrevet 40 elever med en vision for 84 elever om fem år. Skolens hjemmeside kan findes her: Kvie Sø Efterskole.

Alle kan i princippet oprette en efterskole, men hvis man skal have tilladelse fra Undervisningsministeriet til at drive skole med statsstøtte, er det en længere proces. For Kvie Sø Efterskoles vedkommende startede det i 2017, hvor en arbejdsgruppe satte sig for at undersøge mulighederne. Det første og væsentligste spørgsmål:

Hvorfor skal vi have en efterskole for udviklingshæmmede?

Fordi vi kan alle noget, og vi kan alle lære noget. Det tænker man ikke altid om udviklingshæmmede, men to år efter den spæde start i arbejdsgruppen og efter en måneds undervisning kan det bekræftes af både forældre og personale.

Det var en lang proces, hvor bestyrelsen blandt andet arbejdede med:

  • Indsamlinger, fonde, donationer og sponsorater
  • Værdigrundlag og undervisningsplaner
  • Budgetlægning og finansiering
  • Praktisk indretning og rengøring i skolens faciliteter
  • Events for kommende elevers forældre, sponsorer, uddannelsesvejledere, lokalsamfund m.v.

Det mest fascinerende er den kæmpe støtte, skolen har af lokalsamfund og en hær af frivillige, som gang på gang bakker op med stort og småt under mottoet: Vi kan alle noget.