Innovation i pizzahøjde – Advanced

I Advanced modellen arbejder du sammen med dine medarbejdere i dybden med udvikling af nye produkter/aktiviteter og følger det op med grundig evalueringsstrategi i implementeringsfasen. Dermed opnår du det største medejerskab i udviklingsprocesserne, og du får større chancer for at opbygge en fælles innovationskultur. Vi planlægger forløbet sammen, eventuelt med andre i ledergruppen, men ellers er hele virksomheden involveret i processen. Dette vil typisk være 2 hele dages workshop med oplæg og især arbejde i udvalgte teams, styret i specifikke tidsforløb med krav til pitching og produkter.

  • Forstå din virksomheds styrker og muligheder samt opstille centrale spørgsmål i forhold til din mission og de udfordringer, virksomheden står overfor. Redskaber kunne være organisationsdesign, værdier, kultur, produktion m.v.
  • Indsamle og udforske viden om markedet, fremtiden og målgruppen for virksomhedens aktiviteter/produkter. Redskaber kunne være fremtidsforskningen, markedsmodeller, kundesegmenter, personaer m.v.
  • Udtænke mulige strategier og nye tiltag/produkter som kan sikre din virksomheds fortsatte succes på markedet. Her arbejder vi med kreative processer, idegenerering, udvikling og udvælgelse af ideer.
  • Skabe handleplaner for udformning af prototyper, afprøvning m.v. Her kommer projektledelsens analyseværktøjer til sin ret, når vi skal tage højde for interessent- og risikoanalyser, produktions- og kommunikationsplaner m.v.

De to workshops følges op med dig og eventuelt nærmeste ledergruppe omkring udformning af en implementeringsstrategi, hvori der indtænkes evaluering/opfølgning og handling herpå.

Helt konkret får du og deltagerne udleveret en værktøjskasse i form af en pizzaæske med de nødvendige modeller og materialer til hvert team, heraf navnet “i pizzahøjde”. Denne værktøjskasse kan efterfølgende tages frem, når der opstår behov for at justere på strategien, således at arbejdet fra workshoppen ikke bliver glemt i hverdagen, ligesom processen ret nemt kan tilpasses andre udviklingsforløb i din virksomhed.