Innovation i pizzahøjde – Basic

I Basic modellen arbejder du med udvikling af nye produkter/aktiviteter, så du kan sætte nye tiltag igang til berigelse af produktion og samarbejde. Det anbefales, at du inddrager medarbejderne i workshoppen, eller som minimum de relevante medlemmer af ledelsen. Det bedste resultat følger arbejde i grupper på mindst 5 personer, og gerne flere grupper, som kan inspirere og udfordre hinanden.

Vi planlægger forløbet sammen, hvor du som den, der kender virksomheden, bruger din viden om produktionen, medarbejderne m.v. til at lægge et godt forløb. Dette vil typisk være en dags workshop med oplæg og især arbejde i udvalgte teams, styret i specifikke tidsforløb med krav til pitching og produkter.

  • Forstå din virksomheds styrker og muligheder samt opstille centrale spørgsmål i forhold til din mission og de udfordringer, virksomheden står overfor. Redskaber kunne være organisationsdesign, værdier, kultur, produktion m.v.
  • Indsamle og udforske viden om markedet, fremtiden og målgruppen for virksomhedens aktiviteter/produkter. Redskaber kunne være fremtidsforskningen, markedsmodeller, kundesegmenter, personaer m.v.
  • Udtænke mulige strategier og nye tiltag/produkter som kan sikre din virksomheds fortsatte succes på markedet. Her arbejder vi med kreativeprocesser, idegenerering, udvikling og udvælgelse af ideer.
  • Skabe handleplaner for udformning af prototyper, afprøvning m.v. Her kommer projektledelsens analyseværktøjer til sin ret, når vi skal tage højde for interessent- og risikoanalyser, produktions- og kommunikationsplaner m.v.

Helt konkret får du og deltagerne udleveret en værktøjskasse i form af en pizzaæske med de nødvendige modeller og materialer til hvert team, heraf navnet “i pizzahøjde”. Denne værktøjskasse kan efterfølgende tages frem, når der opstår behov for at justere på strategien, således at arbejdet fra workshoppen ikke bliver glemt i hverdagen, ligesom du ret nemt kan tilpasse processen til andre udviklingsforløb i din virksomhed.