1 til 1 samtaler – udfordring og inspiration

Du har mulighed for at indgå i en række samtaler med henblik på at styrke din ledelse og strategiske handlekraft i din virksomhed. Disse samtaler planlægger vi sammen i forhold til dit behov og udfordringernes karakter, og samtalerne vil typisk foregå som coaching, hvor jeg udfordrer dig med spørgsmål, som træner dig i selv at finde svarene. Du vil opnå indsigt og kompetencer gennem vores arbejde med følgende områder:

  • Forstå dine styrker og muligheder samt opstille centrale spørgsmål i forhold til virksomhedens mission og de udfordringer, du står overfor. Du skal arbejde i dybden med dit formål med virksomheden samt virksomhedens formål på markedet.
  • Indsamle og udforske viden om markedet, fremtiden og målgruppen for dine aktiviteter/produkter. Du skal prøve at “se i krystalkuglen” hvordan fremtidens strømninger på markedet kan påvirke din virksomhed, hvordan du kan imødekomme disse trends, og hvad du skal arbejde frem imod.
  • Udtænke mulige strategier og nye tiltag/produkter som kan sikre din fortsatte succes på markedet. Du træner idegenerering gennem forskellige typer brainstorm, udvikle og udvælge blandt ideerne.
  • Skabe handleplaner for udformning af prototyper, afprøvning m.v. Du sætter dine analyser i spil med projektledelsesværktøjer, som hjælper dig i det fortsatte udviklingsarbejde.