Netværk 6823

Et stærkere erhvervsliv i Skovlund-Ansager området.

En gruppe af mindre virksomheder er gået sammen om at danne et netværk, hvor der kan udveksles erfaringer og inspiration med det formål at fremme udviklingen og styrke det lokale erhvervsliv.

Det forventes at samle en gruppe på 10-20 medlemmer, der som udgangspunkt mødes 6 fyraftensmøder om året på skift i Skovlund og Ansager. Hver gang vil der være relevante emner på dagsordenen, som følges op af drøftelser og arbejde med konkrete tiltag efter behov. Det er Martha Voss fra konsulentfirmaet NENUC, der er tovholder og sørger for alt det administrative omkring forberedelse og afholdelse af møderne.

Kernen i netværket er det tværfaglige samarbejde mellem folk fra mange brancher, og derfor er ALLE interesserede velkomne til at tilmelde sig gruppen. Det koster 3000 kr. om året for medlemskab, som dækker administrationen af gruppen, samt afholdelse og forplejning ved møderne. Det første møde vil være den 6. februar kl. 16-18 2020 på Skovlund Kro.

Du kan læse mere i materialet i linket her. Der er sat en øvre grænse på 20 medlemmer det første år, så først til mølle…