Netværk 6823

Et stærkere erhvervsliv i Skovlund-Ansager området.

En gruppe af mindre virksomheder er gået sammen om at danne et netværk, hvor der kan udveksles erfaringer og inspiration med det formål at fremme udviklingen og styrke det lokale erhvervsliv.

Vi er i øjeblikket 10 medlemmer, men forventer at få flere med. Målet er 20 medlemmer, der som udgangspunkt mødes 6 fyraftensmøder om året på skift i Skovlund og Ansager. Hver gang vil der være relevante emner på dagsordenen, som følges op af drøftelser og arbejde med konkrete tiltag efter behov. Det er Martha Voss fra konsulentfirmaet NENUC, der er tovholder og sørger for alt det administrative omkring forberedelse og afholdelse af møderne.

Kernen i netværket er det tværfaglige samarbejde mellem folk fra mange brancher, og derfor er ALLE interesserede velkomne til at tilmelde sig gruppen. Det koster 3000 kr. om året for medlemskab, som dækker administrationen af gruppen, samt afholdelse og forplejning ved møderne.

Programmet for 2021-22:

Onsdag den 25. august 2021 kl. 17-19

Rekruttering af medarbejdere. Med Rikke Rødekilde fra Jobcenter Varde.

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 17-19

Med APV’en som ledelsesredskab. Tips til, hvordan APV’en kan være et aktivt redskab til at skabe ikke bare sikkerhed, men også trivsel på arbejdspladsen.

Mandag den 29. november 2021 kl. 17-19

Hvordan udvikler du dine medarbejdere? Tips til måder at sikre erfaringsudvekslinger og træning i det daglige arbejde.

Julehygge.

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 17-19

Er anerkendelse kun ros – og er kritik kun ris?

Mandag den 4. april 2022 kl. 17-19

Kan man fyre folk på en god måde? Tips og tanker om det at fyre folk og udfordringerne hermed.